Strona główna

Jaskra to choroba, której istotą jest przewlekle, postępujące, obuoczne nieodwracalne uszkodzenie (zanik) nerwu wzrokowego. Uznawana jest obecnie za chorobę społeczną, która stanowi główną przyczynę nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych. Głównym czynnikiem ryzyka choroby jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Nie leczona jaskra doprowadza do zaniku nerwu wzrokowego i postępujących ubytków w polu widzenia, kończących się ślepotą.

80% osób chorych, nie wie, że choruje. Jedynie 0,16% chorych leczy się.

Jaskra to choroba nieuleczalna, a leczenie ma na celu zahamowanie lub zminimalizowanie jej postępu oraz zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia pacjenta.

Ryzyko rozwoju jaskry jest wyższe u osób, u których występuje:

- jaskra w rodzinie,
- wiek powyżej 35 roku życia (ilość chorych wzrasta z wiekiem)
- choroby układu krążenia (niedociśnienie i nadciśnienie tętnicze, hipotonia nocna, miażdżyca, hiperlipidemia, wstrząs, przebyte zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, mikroangiopatia cukrzycowa, zaburzenia krzepnięcia, wzmożona lepkość krwi)
- stres
- podwyższone ciśnienie środgałkowe
- krótkowzroczność, szczególnie wysokiego stopnia I - zespoły naczynioskurczowe (zimne stopy i dłonie)

Rodzaje jaskry:

Wszystkie rodzaje tej choroby można podzielić na następujące typy:
jaskra otwartego kąta
jaskra zamykającego się kąta
jaskra wrodzona i młodzieńcza.

Wykonujemy pełną diagnostykę jaskry -pomiar ciśnienia,grubość rogówki, OCT przedniego odcinka(kąt przesączania),topografia nII i grubość włókien nerwowych(RNFL),gonioskopia,badanie pola widzenia( perymetria statyczna i kinetyczna).

Wykonujemy zabiegi laserowe w jaskrze:

- IRT- iridotomia laserowa,

SLT- selektywna trabekuloplastyka laserowa.

Kontakt

 

Gabinet okulistyczny
lek. Joanna Karczewska

tel. 18 300 03 55
email: joannakarczewska@op.pl

ul. Paderewskiego 55
33-300 Nowy Sącz

 

Jak dojechać?

 

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 15:00 - 18:00
Wtorek 15:00 - 19:30
Środa 15:00 - 18:00
Czwartek 15:00 - 19:30
Piątek 8:00 - 11:00